Python eksik modül bulma/yükleme uygulaması

Nedir; python pip kütüphanesi üzerinden projede bulunup windowsda bulunmayan modülleri tespit edip yükleyen bir uygulama

py

Eksik; import urllib, twitter, sys as sistem; gibi tanımlamaları şu an algılamamaktadır

Kullanım örneği;

import sys

if(len(sys.argv) > 1):
dosya = sys.argv[1]
else:
dosya = input(“Dosya Yolunu Giriniz: “)
for modul in Liste(dosya):
print(Yukle(modul))
input(“Çıkmak için enter tuşuna basınız…”)

İndir

C# ile skype yapay zeka botu

Nedir; Skype üzerinden konuşabileceğiniz ve sorular sorabileceğiniz basit bir yapay zeka botu uygulaması

asdas

Programı yazarken tarcanbot adlı açık kaynaklı bir projenin veri tabanındaki sorulardan yararlandım ve cevapları nanameye göre uyarlamaya çalıştım

Not; işlem yapmak için #işlem= gündem ve haberleri öğrenmek için #gündem yazılmalıdır

Diğer;

https://code.google.com/p/tarcanbot/

İndir

C# ile bilgisayarda arama uygulaması

Nedir; Bilgisayarda dosya veya klasör istenilen kelime ya da cümleyi içeriyorsa o dosya yollarını gösteren program

123

Not; Tüm dosyaları göstermesi için kutu boş bırakılmalıdır ayrıca regex işlemleri de çalışmaktadır

örnek bir mail aranıyorsa; ^([a-zA-Z0-9_\-\.]+)@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.)|(([a-zA-Z0-9\-]+\.)+))([a-zA-Z]{2,4}|[0-9]{1,3})(\]?)$ yazıldığında  dosya içerisinde mail bulursa listeye koyar

Diğer;

https://msdn.microsoft.com/tr-tr/library/3y21t6y4(v=VS.110).aspx

İndir